Ett leende 

februari 5, 2016 0 av Jess

  
YesToLife Ett leende muntrar upp inte bara dig själv, utan även din omgivning.
Att kroppsspråk och ansiktsuttryck betyder mycket för människors sätt att bemöta varandra är välbekant för de flesta. Men ditt ansiktsutryck kan även påverka vad du känner.

?❤️ ansiktet uttrycker inte bara känslor utan påverkar även känslorna genom att återkoppla till hjärnan. 

Glädje och skratt stärker immunförsvaret. Det finns ett samband mellan psykisk och kroppslig ohälsa och därmed även mellan psykisk och fysisk hälsa. 

Positiva känslor påverkar din hälsa. Vila, mat och motion är viktiga för att stärka kroppens immunförsvar, men även glädje verkar ha effekt smile